EU mener norske ørreteksportører har drevet med dumping, og har ilagt en straffetoll på rundt 20 prosent. Det er i ferd med å feie de norske aktørene ut av markedet.

Derfor prøver nå eksportørenes næringsorganisasjon, Fiskeri— og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL), å finne mildere løsninger.

— Vi har diskutert forskjellige måter å finne en ordning på, men foreløpig har vi ikke landet på noe bestemt, sier prosjektdirektør Per Dag Iversen i FHL til BT etter gårsdagens møte.

Nå skal begge parter tenke litt hver for seg før det blir ny kontakt i neste uke.

Selv om ingen bestemt modell er peket ut, legger Iversen ikke skjul på at «for Kommisjonen er en prisavtale det mulige alternativet til straffetoll».

Dermed kan ørretprodusentene være i ferd med å manøvrere seg inn i samme situasjon som lakseeksportørene var i inntil mai i fjor. De kom seg unna en straffetoll ved å avtale at laks ikke skulle kunne selges til EU under en viss pris. Så lenge markedsprisen lå over minsteprisen, var avtalen uproblematisk. Men i 2002 kollapset lakseprisen og dermed fikk de norske aktørene store problemer.