Mange brukte 8 timer på overfylte motorveier fra New Orleans.

— Vi hjelper folk med seng, mat og noen å snakke med. Mange opplever situasjonen som skremmende, og er bekymret for venner og hjem. Flere forteller om panikk på veiene, sier Eva Hille, informasjonssjef i Sjømannskirken.

Sjømannsprest Ola Johannes Jordal i New Orleans forlot kirken og reiste til Houston sammen med sine medarbeidere i helgen. Kirken i New Orleans ble sikret så godt som mulig. Verdifulle dokumenter, sølv og PC’er ble flyttet opp i kirkens annenetasje.

Det bor cirka 200 nordmenn i New Orleans. Mellom 20 og 30 av dem skal ha trosset rådet om å forlate byen før den kraftige tropiske orkanen slo inn.