På en måned har orkanene Charley, Frances og Ivan herjet Karibia. Mange frykter at menneskeskapte klimaendringer er skylden til de mange orkanene. Men forsker Terje Berntsen ved Senter for klimaforskning, Cicero, sier at det ikke er uvanlig med flere sterke orkaner etter hverandre på sensommeren.

— Orkaner dannes blant annet som følge av høye vanntemperaturer (over 27 grader) og de kommer jo først på sensommeren. Selv om det virker rart at man ikke har orkaner resten av sommeren, så er det ikke uvanlig at man får dem samlet om høsten, forklarer han.

Ingen økning siste 100 år

Ifølge FNs klimapanel 2001 har man de siste hundre årene ikke sett noen økning i antallet orkaner eller en økning av styrken på orkaner.

— Siden orkaner drives av varmen i vannet, så er det første man tenker at varmere klima generelt vil gi mer orkanvirksomhet. Men vi kan ikke fastslå sikkert at vi får sterkere orkanvirksomhet. Og uansett går utviklingen ikke raskt, understreker Berntsen.

FNs klimapanel anslår at man om en 50 års tid vil få 5 til 10 prosent sterkere orkaner og en 20-30 prosent økning i nedbøren.

Befolkningsvekst

— Dramatikken rundt dagens orkanene skyldes først og fremst den sterke befolkningsveksten på de karibiske øyer. Og dessuten at bosettingsmønstrene har endret seg, sier Berntsen som peker på at folk slår seg ned der de av naturhensyn ikke bør bosette seg.

— For eksempel ser man at mange av USAs stadig rikere pensjonister bygger store flotte hus på den utsatte kysten. Det fører til at de reelle skadene blir større, sier Berntsen til NTB.