Orkanen Rita som i helgen herjet delstaten Texas kan i tillegg koste opptil 78 milliarder kroner, ifølge selskapets beregninger.

Munich Re er et såkalt reassuranseselskap som forsikrer forsikringsselskapene, slik at selskapene deler byrden ved store katastrofer. Selskapet opplyser at de ennå ikke har full oversikt over skadene, og at kostnadene derfor kan bli enda høyere.

En del eiendommer som er blitt ødelagt var ikke forsikret, og kostnadene for disse ødeleggelsene er ikke tatt med i forsikringsselskapenes beregninger.