JOHN LINDEBOTTEN

— Så langt er det ingenting som tyder på at orkanene oppstår oftere enn før. Men den ødeleggende kraften i orkanene har økt jevnt og trutt de siste 30 årene. Økning i den globale temperaturen er årsaken til dette, og i særlig grad økningen av temperaturen i havet, hevder den amerikanske klimaforskeren Kerry Emanuel.

I en artikkel i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Naturebeskriver Emanuel en ny måte å beregne styrken i orkanene. Artikkelen ble publisert i slutten av juli i år. Den har dermed ingen sammenheng med orkanen «Katrina» , som først én måned senere forvandlet den amerikanske byen New Orleans til et katastrofeområde.

Ingen debatt

Men til tross for at orkanen «Katrina» la New Orleans i ruiner, til tross for at det vil koste flere hundre milliarder kroner og ta flere år å bygge byen opp igjen, har Katrina og hennes ødeleggelser ikke utløst noen klimadebatt av betydning i USA.

— Jeg følger med i New York Times, og har så langt ikke lagt merke til noe som kan likne på en klimadebatt, sier miljøverner og professor i meteorologi, Sigbjørn Grønås ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen til Bergens Tidende.

— Jeg har heller ikke sett tegn til noen klimadebatt, sier Ole Moen, som er førstaamanuensis og forsker ved program for Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo.

Glemmer fort

— Hva kan være årsaken til det?

— Det er kanskje for tidlig. Akkurat nå er de mer opptatt av redningsarbeidet og gjenoppbyggingen. Muligens vil debatten komme i neste omgang. Det virker jo også som om amerikanerne er bortimot hjernevasket til å tro at det ikke er noen grunn til å bekymre seg. Og de har et svært kort minne. Et trekk ved amerikanerne som jeg også synes er skremmende, er også deres manglende vilje til langsiktig tenkning.

— Var ikke katastrofen i New Orleans stor nok?

— Orkanen rammet ikke store nok deler av landet til å vekke bevisstheten om klimaendringer. Situasjonen hadde antakelig vært en ganske annen dersom Katrina hadde rammet Florida, der menge pengesterke amerikanere har sine sommerresidenser. Da hadde vi også sett en helt annen innsats fra føderale redningsstyrker. Guvernøren, Jeb Bush, ville nok sørget for å få tilstrekkelig hjelp fra sin bror, presidenten, sier Ole Moen.

Flere farlige orkaner

— Det har ikke dukket opp noen grunnleggende diskusjon i USA om klimaproblemet, sier Pål Prestrud, som er direktør for Cicero, Senter for klimaforskning. - Og likevel viser statistikkene at antallet sterke orkaner øker. Det totale antallet har ikke økt, men Kerry Emanuel har utarbeidet en egen indeks som fremhever kraften i orkanene. Da ser vi at vi har fått flere farlige orkaner de siste tiårene, sier Prestrud.

Pål Prestrud og Sigbjørn Grønås viser til at overflatetemperaturen i havet har steget mot slutten av forrige århundre. Det finnes naturlige variasjoner, men på toppen av det hele kommer den menneskeskapte oppvarmingen, som både gjelder atmosfæren og havet.

— Vi hevder ikke at det er det ene eller det andre som fører til at klimaet endrer seg. Det er begge deler sammen, men mest sannsynlig er den menneskeskapte endringen størst, sier Prestrud.

Mer varme = mer kraft

— En viktig forutsetning som må være til stede, er at sjøtemperaturen er over 26,5 grader, forklarer Sigbjørn Grønås. Sjøtemperaturen kan lett måles. De andre faktorene som bidrar til dannelsen av en orkan, er det vanskeligere å føre statistikk over.

— Vinden må ikke variere for mye i høyden. Bygedannelse over et begrenset område er også en forutsetning. Dette skapes fra dag til dag av såkalte «meteorologiske forstyrrelser» som gjør at bygene organiseres til en syklon. Varme fra havet gir energien som trengs. Denne varmen pumpes inn i syklonen av en stadig økende vind.

Grønås hevder at både teori og modellkjøringer viser sammenfall mellom høyere havtemperatur og den ødeleggende kraften i orkanene. Og så lenge den globale oppvarmingen fortsetter, vil også havet bli varmere. Og nye beregningsmåter som legger vekt på kraften i orkanene, viser markant økning siden 1975. Denne økningen går altså parallelt med økningen i havtemperaturen.

— Til sammen gir dette grunn til å hevde at de tropiske syklonene blir enda mer ødeleggende i fremtiden, er Grønås konklusjon, som han deler både med Pål Prestrud og Kerry Emanuel.

Business as usual

Prestrud har likevel ingen illusjoner om at USAs president vil ta dette alvorlig.

— I USA er det business as usual, samtidig som EU i hvert fall forsøker å leve opp til målene i Kyoto-avtalen om reduksjon i utslippene av klimagasser. I mange EU-land jobbes det både godt og intenst. Hver europeer slipper ut i gjennomsnitt bare halvparten så mye klimagass som det hver amerikaner slipper ut. Amerikanerne vil løse klimaproblemene med teknologi, men deres kullkraftverk slipper ut mye mer CO2 enn de europeiske, som er blitt tvunget til å installere mer moderne teknologi.

— Amerikanerne sier de satser sterkt på hydrogen og lagring av CO2. Men i den store sammenhengen blir ressursbruken til dette det bare kinaputter i forhold til den gigantiske satsingen som må til.

— Den store forskjellen mellom Europa og USA i klimapolitikken, er at de europeiske landene forsøker å få til en holdningsendring hos folk. Jeg er imponert over Tony Blair, som har satt opp 60 prosents reduksjon i utslippene som mål for 2050. Det kan godt hende at det er urealistisk, men det er uansett viktig å ha mål å arbeide etter, sier Pål Prestrud.