Turister i området er blitt bedt om å bli værende på hotellene.

Innbyggere som nekter å forlate hjemmene sine frivillig, kommer til å bli tvangsevakuert av hæren, ifølge José Gajon, som leder sivilforsvaret i delstaten Baja California Sur.