NIELS JÜRGENSEN

KRISTIAN SKÅRDALSMO, NTB

Spørsmålet er om et nytt valg blir et helt nytt valg, hvilket vil bety en første runde med flere kandidater — eller bare en ny annen runde mellom bare to kandidater, statsminister Viktor Janukovitsj og opposisjonens kandidat, Viktor Jusjtjenko. I førstnevnte tilfelle må det atter en annen runde til hvis ingen får over 50 prosent av stemmene. I sistnevnte tilfelle vil Jusjtjenko med stor sannsynlighet bli valgt med sikkert flertall.

Gjennombrudd

Dagen i går ble et gjennombrudd for landets opposisjon med Jusjtjenko i spissen, da nasjonalforsamlingen satte Janukovitsj, den offisielle vinneren av forrige søndags presidentvalg, og hans regjering i mindretall med et mistillitsvotum, etter at det dagen før ikke lyktes opposisjonen å få tilslutning. Mistillitsforslaget ble vedtatt med 229 stemmer av de 450 medlemmene i parlamentet - bare tre stemmer mer enn nødvendig. Parlamentet sluttet seg samtidig til at det etableres en «folkets regjering» bestående av Jusjtjenko-fløyens representanter. Mistilliten til regjeringen må imidlertid godkjennes av president Leonid Kutsjma, som sammen med Russlands president Vladimir Putin støtter Janukovitsj.

Jublet i gatene

I Kievs gater var det jubelscener, titusener viste sin begeistring over at målet synes i sikte. Siden annen runde av valget har langt over 100.000 demonstranter konstant vært i gatene i Kiev og andre ukrainske byer for å kreve Jusjtjenko innsatt som president eller et omvalg.

Petro Antypenko (42) var blant deminstrantene som viste sin støtte til Jusjtsjenko på Uavhengighetsplassen. Men tror ikke at avtroppende president Leonid Kutsjma kommer til å sparke statsminister Viktor Janukovitsj og etterkomme nasjonalforsamlingens vedtak.

— Nei, men det kommer an på Russland. Vi ønsker ikke lenger å være avhengig av Russland. Nå håper vi at høyesterett vil ta den riktige beslutningen, sier han til NTB.

Håper på høyestrett

Demonstrasjoner til fordel for Janukovitsj har vært mye mindre og ubetydelige.

I går oppfordret Janukovitsj landets høyesterett til å erklære deler av presidentvalget ugyldig med henvisning til uregelmessigheter under valget i de vestlige delene av Ukraina, hvor Jusjtjenko fikk overveldende støtte. Høyesterett har siden mandag behandlet de 11.000 klagene som er inngitt fra begge parter, og ventes når som helst å ta en avgjørelse.

Opposisjonen håper at retten, hvis den finner valget ugyldig, samtidig vil erklære Jusjtjenko som vinner. Opposisjonen og de fleste av de mange hundre internasjonale valgobservatørene har påpekt at det har funnet sted omfattende valgsvindel til fordel for Janukovitsj, særlig i østlige og sørlige deler av landet, der statsministeren har størst oppslutning.

De to rivalene og presidenten satte seg i går igjen sammen med EUs utenrikspolitiske sjef, Javier Solana, og presidentene fra Polen og Litauen samt lederen av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) for å finne en løsning på den politiske krisen.

Kompromiss

Partene skal overfor de internasjonale utsendingene ha godtatt å arbeide for at presidentembetet på lang sikt skal få mindre makt. Jusjtsjenko og Janukovitsj tok hverandre i hånden for åpent kamera da avtalen ble presentert.

— Dette er et kompromiss inngått av fornuftige mennesker. Jeg tror begge partene er litt skuffet, men vi gjorde litt fremgang, sa Jusjtsjenko.

Jusjtsjenko gjorde det likevel klart at han ikke godtar et nyvalg, slik avtroppende president Leonid Kutsjma tok til orde for i går. Kutsjma ønsker å starte valgprosessen på nytt, med nye kandidater.