• Tidligere ble den norske Sellafield-frykten bagatellisert. Møtet i dag viste at den britiske regjeringen nå har langt større forståelse for vår uro over utslippene fra atomanlegget.

Det sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) fra Hordaland. Sammen med de øvrige medlemmene i energi— og miljøkomiteen på Stortinget møtte han i dag Michael Meacher, britisk minister med ansvar for miljøsaker i London. Også tidligere Bergens-ordfører Ingmar Ljones (KrF) deltok på møtet.

«Utvikling i saken»

— Helhetsinntrykket etter møtet er positivt. Meacher viste en helt annen, og oppriktig forståelse for de norske standpunktene og argumentene om Sellafield-utslippene enn det jeg har opplevd fra britisk side tidligere. Det virker som om det er en klar utvikling i saken, sier Halleraker til bt.no. Høyre-mannen har vært opptatt av de radioaktive utslippene i flere år. Som aktiv fylkespolitiker besøkte han Sellafield-anlegget for et par år siden. Og på fjorårets Høyre-landsmøte fikk han partiet til å programfeste kamp mot technetium-utslippene som slippes rett ut i Irsjesjøen og senere føres nordover langs norskekysten.

Meacher kom ikke med noen konkrete løfter i møtet med de norske parlamentarikerne.

Lagres på land?

— Han gjorde det imidlertid klart at det ikke eksisterer andre mulige løsninger til dagens sjøutslipp, enn lagring på land, enten på overflaten eller i deponier under jorden. Meacher understreket at disse alternativene blir utredet. Men han kunne ikke si noe sikkert om når utslippene til havet eventuelt opphører, sier Halleraker.

Et annet medlem av komiteen, Bror Yngve Rahm (KrF) tolker imidlertid Meachers uttalelser i retning av at technetium-utslippene vil bli stanset i løpet av få år.

Michael Meacher bærer tittelen miljøvernminister, men er underlagt kabinett-minister Margaret Beckett som har det overordnete ansvaret for miljøsaker. Meachers posisjon kan best sammenlignes med en norsk statssekretær. Blant Sellafield-kjennere i Storbritannia regnes han som en Labour-politiker med grønnere profil enn sin sjef Beckett.

Energi- og miljøkomiteen hadde tirsdag ettermiddag også møter med parlamentarikere i Underhuset. Onsdag besøker politikerne det omstridte atomgjenvinningsanlegget.