Amerikanske økonomer er enige om at den dype resesjonen senere i år snus til et nytt oppsving. Men fremgangen blir vesentlig langsommere enn tidligere spådd og langt fra kraftig nok til å gjøre virkelige innhogg i den høye ledigheten.

Flest tror på oppsving

74 prosent av økonomene i næringsorganisasjonen National Association for Business Economics mener at verdens største økonomi får fremgang allerede i kommende kvartal. 19 prosent tror at vendingen først kommer etter 1. oktober, mens 7 prosent ser helt frem til 2010.

Ekspertene er ikke i tvil om at regjeringens store stimulanspakke sammen med nasjonalbanken Federal Reserves inngrep i finansmarkedet er med på å trekke USA ut av den verste nedturen på mer enn et halvt århundre.

I årets første kvartal opplevde USA et fall i produksjonen tilsvarende 6,1 prosent på årsbasis, det var bare så vidt mindre enn de 6,3 prosentene som ble registrert de forrige tre månedene. Nedturen fortsetter i dette kvartalet, men i et sterkt redusert tempo i underkant av to prosent, lyder gjennomsnittsprognosen fra de 45 økonomene.

Nedjustert

Den samlede tilbakegangen for 2009 skulle ifølge den nye prognosen bli 2,8 prosent, hvilket er et vesentlig dårligere resultat enn en tidligere trodde. Fallet i bruttonasjonalprodukt kan bli det største siden 1946, da USAs økonomi med et fall på 11 prosent var nær sammenbrudd.

For 2010 har økonomene tidligere spådd en pluss på 2,4 prosent, men den prognosen blir nå nedjustert til mer beskjedne 2 prosent. Samtidig heter det at ledigheten ved årets slutt når opp i 9,8 prosent og at den holder seg på et nivå som USA ikke har sett siden 1982, gjennom det meste av 2010.

Stor arbeidsledighet

Resesjonens dybde og tempo blir understreket av utviklingen på arbeidsmarkedet. I fjor var gjennomsnittlig ledighet på relativt beskjedne 5,8 prosent. I år når den trolig over 9 prosent med et enda høyere gjennomsnitt i 2010.

Det er likevel flere positive tegn. Det spås f.eks. at salget av både nye og gamle boliger når bunnen i løpet av kort tid, og at fallet i husprisene enten stopper eller stabiliseres. Det er også forventninger om at forbrukerne allerede neste år øker sine innkjøp med et par prosent.

Kan ta fem år

En retur til tidligere tiders forbruksmønster vil derimot ta opp til fem år. Amerikanerne er plutselig begynt å spare. Sparekvoten har nå tre måneder på rad vært over 4 prosent, hvilket er ganske uhørt i en økonomi som var vant til å leve på billig kreditt.

– Det er spirende tegn på at økonomien stabiliseres, fastslo organisasjonens formann Chris Varvares. – Men det økonomiske oppsvinget blir etter alt å dømme langt mer moderat enn oppsvingene som normalt har fulgt etter en kraftig nedtur.

Denne sammenhengen blir forklart av økonomene med at det var finanskrisen som kastet økonomien ut i den dype resesjonen, selv om den formelt startet allerede i desember 2007. Oppsving etter en finansiell krise er tradisjonelt langsommere enn etter andre kriser.

Mens forventningene til det kommende oppsvinget er begrenset, er det enighet om å avvise dommedagsprofetiene om katastrofal inflasjon og en ny resesjon, som enkelte økonomer har kastet seg ut i.

I den siste prognosen heter det at inflasjonen er under kontroll, hvilket vil gjøre det mulig for sentralbanken å beholde rentesatsen nær null langt inn i 2010 og først ved årets slutt heve den til en prosent eller litt mer.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

PÅ TIDE MED OPPTUR? Finansminister Timothy Geithner (til v.) og riksbanksjef Ben Bernanke ser små lysninger i det fjerne.
YURI GRIPAS