Samtidig med hans første turne i Europa og vedtaket i kongressen om skattereduksjoner, sank oppslutningen med 7 prosentpoeng til 53 prosent siden mars.

Bushs håndtering av utenrikspolitikken får støtte fra 47 prosent av amerikanerne, miljøpolitikken av 39 prosent og energipolitikken av bare 33 prosent av de spurte, en betydelig nedgang på den siste måneden.

Folk har liten tillit til Bushs prioriteringer når det gjelder energibruken. Over 60 prosent tror at regjeringen legger vekt på energimangelen i USA for å gi oljeselskapene et påskudd til å øke profitten.

72 prosent av de spurte mener at det trengs øyeblikkelige tiltak for å bremse drivhuseffekten, og over halvparten mener at USA bør respektere Kyoto-traktaten selv om India og Kina ikke må kutte utslippene like mye som i-landene.

Dette står sterk i strid med Bushs politikk, etter at han avviste Kyoto-avtalen, ikke minst fordi den ikke dekker u-landene.

Meningsmålingen viser ellers at det er en utbredt oppfatning at Bush favoriserer de rikeste framfor middelklassen og de fattigste. 57 prosent mener han favoriserer de rikeste, 8 prosent at han favoriserer middelklassen og bare 2 prosent at han hjelper de fattige.

Når det gjelder raseproblemer, mener 18 prosent at han bryr seg om problemene til svarte, ned fra 30 prosent for en måned siden.

NTB