Ifølge Gallup skyldtes bunnivået for to uker siden antakelig Bushs engasjement i Terri Schiavo-saken.

Den 41 år gamle kvinnen ble sentrum for en bitter strid om retten til å dø.

Alle meningsmålingene viste at et klart flertall av amerikanerne var imot at regjeringen og presidenten blandet seg inn i striden mellom ektemannen og foreldrene hennes.

Få dager etter at Schiavo døde 31. mars, døde pave Johannes Paul II, og Schiavo forsvant fra førstesidene og TV-kanalene. Da steg oppslutningen om Bush igjen.

Målingen, som ble gjort mellom 4. og 7. april, viser at 50 prosent mener Bush gjør en god jobb, mens 45 prosent mener det motsatte.