I flere biografier omtales han som ”folkets mann”. Og folket han kommer fra på den sørlige delen av Sri Lanka, er fattige bønder, landarbeidere og fiskere.

I stor grad er det hans tamilske landsmenn i samme yrkesgrupper som nå rammes av regjeringshærens fremrykking.

I utgangspunktet var han tilhenger av en forhandlingsløsning med tamilene, men etter en avtale med to nasjonalistiske partier, utviklet han en uforsonlig holdning som oppfattes å være den drivende kraft bak den militære offensiv som i dag har brakt tamilske LTTE mot randen av sammenbrudd.

Han startet sin valgkamp for å bli president med et klart nei til tamilsk selvstyre. Det løftet synes han å ha levd opp til.

Og han har for lengst levd opp til løftet om å rive i stykker den norskforhandlede våpenhvileavtalen fra 2002.

UFORSONLIG: Mahinda Rajapaksa har ført en uforsonlig krig mot Tamil-tigrene. FOTO: REUTERS
ANURUDDHA LOKUHAPUARACHCHI