Sentrale republikanske politikere i USA gjør opprør mot president George W. Bush og krever sterkere rettsvern for terrormistenkte.

Blant opprørerne er også tidligere utenriksminister Colin Powell, som går sterk mot sin tidligere sjefs planer om å gi CIA grønt lys for hardere avhørsmetoder.

– Verden begynner å tvile på den moralske basisen for vår kamp mot terrorismen, skriver Powell i et brev som ble offentliggjort torsdag.

En senatskomité forkastet torsdag presidentens planer om å tillate tøffere metoder i avhør av terrormistenkte. I stedet vedtok komiteen et eget lovforslag som sparker beina under presidentens planer, og gir anholdte terrormistenkte større rettigheter.

I egne rekker

Det hjalp ikke at Bush selv kom til Kongressen for å få republikanernes støtte til planen, som han sa ville gi USA viktige redskaper for å forsvare landet mot terrorisme.

Opprøret mot Bush kom fra hans egne partifeller. Lovforslaget som ble vedtatt i senatskomiteen var fremmet av komiteens republikanske leder John Warner, og ble støttet av de republikanske tungvekterne John McCain og Lindsey Graham.

Forslaget, som ble vedtatt med 15 mot ni stemmer, stiller blant annet større krav til bevisføringen i terrorsaker og gir terrormistenkte et mer normalt rettsvern, i motsetning til forslaget fra presidenten.

Fangebehandling

Komiteen tok også avstand fra presidentens forslag om en mer snever definisjon av Genevekonvensjonens krav til human behandling av fanger. Bush argumenterer med at en slik omskriving er nødvendig for å gi CIA mulighet til å få verdifull informasjon fra sine fanger, og samtidig hindre at CIA-ansatte blir rettsforfulgt for ulovlige forhørsmetoder.

Men John McCain advarte sterkt mot en undergraving av Genevekonvensjonens krav, og sa det kunne oppmuntre andre land til også å tolke konvensjonene som de selv ville. Det kan slå tilbake på amerikanske soldater i framtidige kriger, sa John McCain, som selv har vært krigsfange i Vietnam.

Også Colin Powell advarte sterkt mot å undergrave Genevekonvensjonens bestemmelser om fangebehandling.

Egen definisjon

Bush-administrasjonen ønsker en egen definisjon av hva som ligger i konvensjons krav til fangebehandling, blant annet kravene om at de ikke skal utsettes for tortur, mishandling eller nedverdigende behandling.

– Vi prøver ikke å forandre noen ting (i Genevekonvensjonen). Vi vil bare finne ut hva det betyr, sier Tony Snow, talsmann for Det hvite hus.

Senatet vil behandle saken i plenum neste uke. Demokratene kan da sitte rolig og se på at republikanerne slåss så busta fyker om nasjonale sikkerhetsspørsmål bare uker før det viktige mellomvalget i november.