Det er første gang en opposisjonspolitiker har denne stillingen.

Førstekammeret valgte enstemmig Satsuki Eda til forsamlingens leder i et spesialmøte etter statsminister Shinzo Abes knusende nederlag i valget 29. juli.

Halvparten av plassene i førstekammeret var på valg, og regjeringen tapte så mange plasser at den ikke kunne beholde makten i forsamlingen som totalt har 242 medlemmer. Tapet regnes som et av de kraftigste i det liberaldemokratiske partiets 50-årige historie.