Ambassadører fra flere NATO-land møter russiske representanter i Brussel mandag.

– Dette møtet er en del av den gradvise tilnærmingen til Russland, sier en NATO-tjenestemann, som ønsker å være anonym.

– Ulike temaer vil bli tatt opp, men det vil ikke bli tatt noen formelle beslutninger ettersom dette er et uformelt møte, sier NATO-kilden.

NATO er for tiden svært opptatt av å finne en alternativ forsyningslinje til styrkene i Afghanistan, for å slippe å la linjene gå gjennom et stadig mer urolig Pakistan. Øverst på ønskelisten står en transportlinje gjennom Russland.

Russland har ved flere anledninger signalisert støtte til Vestens operasjoner i Afghanistan. Russerne frykter at et sterkt Taliban vil føre til ustabilitet i Sentral-Asia og dermed undergrave russernes sikkerhet.