– Jeg overveier en rekke prosedyrer for traktatbrudd mot flere land når det gjelder spilleområdet, og Sverige er ett av de landene, sa EUs kommissær med ansvar for det indre marked og tjenester, Charlie McCreevy, i Stockholm onsdag.

McCreevy sa ifølge det svenske nyhetsbyrået TT at han regner med å innlede prosedyrene, som i første omgang består av et brev fra Kommisjonen til den svenske regjeringen, i løpet av noen måneder.

Vekker interesse

I Norsk Lotteri— og automatbransjeforening (NOAF) blir McCreevys uttalelse mottatt med stor interesse. NOAF har nylig anket dommen fra Borgarting lagmannsrett om at statlig automatmonopol ikke er i strid med EØS-reglene til Høyesterett.

– Vi ser med stor interesse på det som skjer i Sverige og i EU-kommisjonen nå, sier styreleder Ottar Dalset i NOAF til NTB.

En dom i den svenske Regeringsrätten fastslo i sommer at den svenske regjeringens beslutning om å stenge utenlandske aktører ute fra det svenske spillemarkedet, verken var i strid med EU-retten eller den svenske lotteriloven. Men EU-kommisjonen kan altså være av en annen oppfatning, og da kan saken til sjuende og sist havne i EU-domstolen.

Ned fra gjerdet?

I det norske tilfellet spiller EFTAs overvåkingsorgan ESA en tilsvarende rolle som EU-kommisjonen overfor Sverige. Dersom EU-kommisjonen virkelig bestemmer seg for å sette hardt mot hardt og bringe det svenske monopolet inn for EU-domstolen, så kan det øke muligheten for at ESA bringer det norske monopolet inn for EFTA-domstolen.

– Vi følger nøye med på hva som skjer, sier presse- og informasjonsansvarlig i ESA, Tor Arne Solberg-Johansen, til NTB.

Han legger ikke skjul på at utviklingen i monopolsaker i Sverige og andre land vil spille «en stor rolle» i forhold til ESAs vurdering. Men ESA vil trolig se hva norsk Høyesterett gjør før de går videre med automatsaken.

Det synes NOAF-leder Ottar Dalset er for passivt. Han håper McCreevys uttalelser er «det som skal til for å jage ESA ned fra gjerdet».

NOAFs advokat Ingvald Falch betegner McCreevys uttalelse som «oppløftende».

– Dette er positivt sett fra vår side. Vi tror saken før eller siden kommer til EFTA-domstolen, og da er Kommisjonens holdning viktig, sier Falch.