Bin Laden skal ha kommet med oppfordringen i en faks til TV-stasjonen Al Jazeera. Talsmenn for stasjonen sier de vurderer faksen som ekte, basert på tidligere kontakt med den ettersøkte ýsuperterroristený. Det er imidlertid ikke endelig bekreftet om faksen er autentisk. — Vi oppfordrer alle muslimske brødre i Pakistan til å hindre de amerikanske korsfarene i å invadere Pakistan og Afghanistan, blir bin Laden sitert.

— Jeg forsikrer dere, kjære brødre, at vi står fast på jihads vei for Guds sak. Det nye jødiske korstoget er ledet av den største korsfareren Bush under korsets fane. Vi ber Allah hjelpe oss å knuse dette korstoget, heter det videre i meldingen.

I faksen uttrykker bin Laden sorg over at tre mennesker ble drept i antiamerikanske demonstrasjoner i Karachi forrige uke.

Meldingen var skrevet på arabisk og undertegnet Osama bin Laden med maskinskrift, deretter undertegnet Osama Mohammed med håndskrift.

SIGNATUR: I en faks sitert "Osama bin Laden" oppfordres det til hellig krig mot det "jødisk-amerikanske korstoget".
FOTO: REUTERS