To ganger tidligere i år er den smittsomme virussykdommen konstatert i merdene, med store økonomiske tap som resultat. Nå tyder alt på at sykdommen enda en gang har rammet et havbruk. Denne gang i Funningsfjorden på Østerø.

–De foreløpige resultater viser at laksen har ILA-sykdommen, opplyser dyrlege Peter Østergaard.

ILA-sykdommen fører til at laksen får indre blødninger, samtidig som lever og nyre svulmer opp og blir svarte. Fisken dør av oksygenmangel.

ILA står på EUs øverste liste over farlige dyresykdommer, og utbrudd krever derfor omfattende mottiltak for å hindre smittespredning. Den syke fisken skal slaktes, desinfiseres og brennes. Fiskene i de tilstøtende merdene skal også slaktes, men kan brukes til konsum, hvis noen oppkjøpere vil ha den.

Denne fisken kan nemlig ikke utstyres med noen sunnhetserklæring, siden den kommer fra et ILA-smittet område. Oppdretterne vil derfor ikke få full pris, hvis de overhodet får solgt fisken.

Dyrlege Østergaard opplyser at det finnes over 1,2 millioner laks i Funningsfjorden. I de to andre fjordene hvor ILA-viruset er konstatert det siste året, har det dreid seg om 900.000 og 1,2 millioner laks.

Den nedslaktede fisken utgjør en eksportverdi på godt over 100 millioner kroner.

For å hindre spredning, er all båttrafikk i Funningsfjorden forbudt. Men smitten kan også spre seg via villfisk, og det er dette som regnes som sannsynlig forklaring på det siste utbruddet.

NTB