Dermed øker frykten for at sykdommen vil spre seg.

Ifølge Benn var det blitt tatt prøver på rundt 50 kyr mandag kveld. De befant seg alle sammen innenfor en 3 kilometers beskyttelsessone som ble opprettet fredag.

Sonen ligger rundt en gård der det første tilfellet ble oppdaget sørvest for London.

REUTERS/Dylan Martinez