Planen har navnet "Operation Noble Eagle" ("Operasjon edel ørn"), og innebærer en ny militær og diplomatisk strategi som følge av de ødeleggende angrepene i USA, skriver avisen.

Regjeringene i Washington og London avviser en kortsiktig løsning, som en stor invasjon av Afghanistan. I stedet for å mobilisere stridsvogner og soldater tar den nye strategien sikte på å ødelegge terroristceller verden over ved bruk av mer snedige og vidtfavnende metoder.

Amerikanerne og britene som jobber med antiterrorstrategien, tar utgangspunkt i at militære angrep bare vil skje som ledd i en mer omfattende antiterroraksjon, der også internasjonalt diplomati brukes ved siden av økonomiske og politiske virkemidler, sier en kilde til The Times.

Det britiske forsvarsdepartementet kommenterer ikke opplysningene. En talsmann for departementet sier bare at Storbritannias holdning er uforandret.

— Vi står skulder ved skulder med USA, og vi har tilbudt vår hjelp i likhet med andre allierte.

HOTLINE: President George W. Bush sitter i telefonen på kontoret i Det hvite hus.
FOTO: REUTERS