STEIN VIKSVEENBrussel I løpet av fjoråret klarte ca. 200.000 mennesker fra Asia, Afrika og Latin-Amerika å ta seg illegalt inn i EU. 58 kinesere klarte det ikke. De ble i fjor sommer funnet kvalt i en overopphetet, hermetisk lukket nederlandsk trailer i fergehavnen i Dover. Det er neppe det eneste tilfellet.Det er først og fremst den kriminelle menneskesmuglingen EUs justis— og innenriksministere ville ha bukt med, da de for et par uker siden møttes i Stockholm. Halvannet år tidligere forsøkte EUs regjeringssjefer på et toppmøte i Tampere i Finland å legge grunnlaget for en felles asyl- og innvandringspolitikk. De er like langt fra en løsning i dag som den gangen. Eldrebølge - Det er en illusjon å tro at man kan stanse strømmen av asylsøkere og flyktninger, sa Ruud Lubbers, FNs nye høykommissær for flyktninger og tidligere nederlandsk statsminister, på møtet i Stockholm. Det er ingen løsning å stenge EUs dører, fordi det ikke finnes en mur som er så høy at den kan holde menneskene utenfor, mente Lubbers. Jo strengere man blir, desto flere sjanser tar menneskesmuglerne for å få sine "klienter" frem. Dover-tragedien viser hvordan det kan ende.Samtidig som det blir vanskeligere for arbeidssøkende å krysse grenser, konstaterer EU, FN og ILO i sine analyser at Vest-Europa i løpet av de neste 10-15 årene vil få så stor mangel på arbeidskraft at massiv innvandring blir påkrevet. Årsaken er den skjeve demografiske utviklingen. EUs egen arbeidsstyrke blir eldre og eldre, samtidig som det skjer et dramatisk fall i fødselsårgangene.I 2050 vil 43 prosent av den spanske befolkning være over 60 år, for italienernes vedkommende vil det være 53 prosent. Da kan man for alvor snakke om eldrebølgen. Om dagens utvikling får fortsette uten korrektiver, vil det innen overskuelig fremtid bare være 2,4 arbeidstakere for hver alderstrygdet i store deler av Europa. Nødtiltakene Dermed er det ingen vei utenom økt innvandring. Hvis målet er å opprettholde dagens levestandard, vil det ifølge FNs eksperter i løpet av de neste tiårene være behov for minst 47,5 millioner innvandrere i Vest-Europa - det er mer enn hele Italias befolkning.På enkelte områder er underskuddet på arbeidskraft så alvorlig at enkelte EU-land har satt i gang nødstiltak:Tyskland er i gang med å hyre inn 20.000 dataeksperter fra India. Ifølge Romano Prodi, EU-kommisjonens leder, trenger EU 1,6 millioner dataeksperter for å dekke det stadig større underskuddet innenfor it-sektoren. Uten innvandrere er det ikke mulig for EU å nå sitt mål: Bli den mest konkurransedyktige og dynamiske økonomien i verden innen 2010.Storbritannia henvender seg til utviklingsland for å få løst sitt konstante problem med lærerunderskudd. Og over hele EU er det akutt mangel på personale innenfor helse- og sosialsektoren. Uten innvandrere er det utenkelig å rette opp en kritisk situasjon. Svake land tappes Til tross for diskusjonene om stengte grenser, sier Romano Prodi at EU trenger en mer åpen innvandringspolitikk. Problemet i dag er at vi ikke har noen innflytelse på hvem som melder seg ved grensene, sier EU-kommisjonens leder. Det må stilles konkrete krav til innvandrernes ferdigheter som det skjer i Sveits, Canada eller Australia. Da har vi på forhånd rimelig sikkerhet for at innvandrerne overlever på arbeidsmarkedet, mener Prodi. Hvis EU virkelig skal støvsuge det internasjonale markedet etter dataeksperter, sykepleiere og lærere tappes samtidig fattige land som India for den ekspertise de selv trenger for å komme opp og frem. Prodi svarer at det ikke er meningen å utnytte de svake nasjonene. Han trøster seg med at EU bare søker dem som ikke finner arbeid i eget land, men det er en unnskyldning som han vet ikke holder mål når lønn og betingelser bestemmer flommen av jobbsøknader.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende