• Jeg mener Norge mistet en sjanse til å bistå til utviklingen i Afrika da vi satte en strek over 30 års bistandssamarbeid med Botswana. Da tenker jeg ikke så mye på at det skal sprøytes inn bistandskroner, men først og fremst å delta i oppbyggingen av det institusjonelle Botswana.

Det sier seniorforsker Jan Isaksen ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) til Bergens Tidende.

— Jeg tenker først og fremst på bidrag til oppbygging av styresettet og styringssystemer, veiledning i og vurdering av mulig økonomisk diversifisering og landets infrastruktur, sier Isaksen. -Botswana har allerede med hell benyttet sine solide inntekter fra diamantvirksomheten til bygging av infrastruktur, men det er klart at mye fortsatt gjenstår i det lille landet.

«Oljeøkonomi»

Isaksen peker på at Botswana har et problem som kan sammenliknes med Norges når det gjelder å sikre en trygg økonomisk fremtid.

Norge har oljen, Botswana har diamantleiene. For begge gjelder det å få bygget ut et næringsliv som står på flere bein. Ifølge Isaksen har myndighetene i Botswana maktet å bruke inntektene fra diamantutvinningen og -eksporten på en fornuftig måte, og det skal være liten korrupsjon i landet.

— Myndighetene i landet er opptatt av å gjøre noe med den fortsatt relativt store fattigdommen i landet. De har klart å bygge opp et ganske godt helse- og skolevesen, der alle som ønsker det kan gå både på grunn- og videregående skole. Men det hjelper lite med utdanning når man ikke kan tilby arbeidsplasser på grunn av det ensidige næringslivet som er konsentrert om diamantutvinning - selv om dette bidrar til en solid inntektsstrøm - og kvegdrift.

Nye samarbeidsformer

CMI har samarbeidet med Botswana på forskjellige felter siden 1970-årene, og president Festus Mogae har besøkt instituttet flere ganger. Når han i dag besøker instituttet og Universitetet i Bergen, er det ventelig for å diskutere muligheter for nye samarbeidsordninger som kan bidra til utviklingen av landet og å redegjøre for den økonomiske utviklingen i landet.

Han skal også ha et privat møte med statssekretær Raymond Johansen i ettermiddag. Og han skal møte studenter fra Botswana som studerer ved universitetene i Tromsø og Bergen.

San-folkets skjebne

Botswana er et land som på mange måter har falt utenfor internasjonal oppmerksomhet.

Til gjengjeld har landets myndigheter fått mye kritikk for sin behandling av urbefolkningen San - eller buskmennene, som de er mest kjent som.

Nylig ble landets regjering skarpt kritisert av FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering for blant annet å ha fjernet stammer fra reservatene, for konfiskering av husdyr, for at de er blitt trakassert av politi, og for at det satt forbud mot jakt og lagt restriksjoner på den frie ferdsel innen reservatene. I uttalelsen oppfordres myndighetene til å legge forholdene til rette for at San-folkets kan ivareta sin kultur.

President Mogae vil bli konfrontert med dette under CMI-konferansen. Han har tidligere sagt at dette skal ivaretas på en skikkelig måte «når tiden er inne til det».

Jerome Delay, AP