Da USA trakk tilbake styrkene sine fra Keflavik-basen på Island i sommer, fikk islendingene et problem. Amerikanerne utgjorde fundamentet i islendingenes sikkerhetspolitikk. Amerikanerne har fortsatt forpliktet seg til å hjelpe islendingene i krisesituasjoner, men er ikke lenger daglig til stede med helikoptre og annen beredskap.

Statsminister Hilmar Haarde har derfor tatt initiativet til diskusjoner med Norge om et nærmere samarbeid. I går ble han enig med statsminister Jens Stoltenberg om å innlede samtaler på høyt nivå i embetsverket om saken.

— Det kan dreie seg både om oljevernberedskap, sjøsikkerhet, felles øvelser og overvåking av havområder, sier statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) i Utenriksdepartementet. Det første møtet skal avholdes før jul.

— Vi er blitt enige om å innlede en dialog om sikkerhetssamarbeid. Det vil kunne involvere både forsvarsspørsmål og overvåking, sier Sturla Sigurjonsson, politisk rådgiver for den islandske statsministeren.