Med 9 mot 6 stemmer går Bioteknologinemnda inn for terapeutisk kloning av humane celler. Dermed kan bioteknologiloven snart bli endret.

Hvis de lovgivende myndigheter tar rådet til følge, kan Norge bli et av de første landene i Europa som tillater terapeutisk kloning av humane celler.

Foreløpig er det bare England som har gitt grønt lys for slik forskning. Det er imidlertid stor sjanse for at Norge følger etter.

— Bioteknologinemndas uttalelser har vanligvis stor vekt i slike saker, sier seniorrådgiver i nemnda, Casper Linnestad, til Origo.

Streng kontroll Terapeutisk kloning går ut på at man erstatter kjernen i en eggcelle med genetisk materiale fra en gitt person. Slik er det mulig å produsere cellevev i transplantasjonsøyemed. Fordelen med teknikken er at man dermed lager vev med det samme genetiske materialet som pasienten har. Dette innebærer at man unngår frastøtningsproblemene i forbindelse med tradisjonelle transplantater.

Den klonede eggcellen kan ikke utvikle seg til et nytt liv utenfor en livmor. Bioteknologinemnda understreker at terapeutisk kloning i forsknings- og behandlingsøyemed må underlegges streng offentlig kontroll, og at en samlet nemnd går i mot reproduktiv kloning, altså kloning av hele mennesker.

Kontroversiell forskning Bioteknologinemnda gir uavhengige råd og uttalelser i saker som angår lover om gen- og bioteknologi. I forbindelse med det britiske overhusets vedtak i januar la tilhengerne vekt på at den kontroversielle forskningen kan hjelpe mennesker med genetiske sykdommer som Alzheimers, Parkinsons og multippel sklerose.

Den britiske anti-abortgruppen ProLife gikk umiddelbart til rettslige skritt mot forskning på klonede menneskeceller. Ingen forskningslisenser blir gitt i Storbritannia før den rettslige klagen er behandlet.(Origo)