Den britiske regjeringen sier den vil innføre lover som skal forby reproduktiv kloning av mennesker. Landet blir i tilfelle det første som innfører et slikt forbud. Den nye loven vil ikke hindre kloning av menneskeceller for bruk i forskning eller medisinsk behandling.

— Vitenskaplig utvikling innen genteknologi kan gi store helsemessige fremskritt men vitenskapen kan også brukes i onde hensikter, sier den britiske helseministeren Alan Milburn til BBC News.(Origo)