• Norge og Russland bør gå sammen om en barentsavtale som omfatter både fiskevernsonen og delingslinjen. Dermed kan vi samarbeide om både fiske- og energiressursene.

Det er en av Norges fremste eksperter på nordområdene, direktør Willy Østreng, som nå finner tiden moden til å sette frem dette radikale forslaget. I samtale med Bergens Tidende begrunner han det med at dette er like mye i russisk som i norsk interesse, for totalt sett er vi stormakter på disse områdene.

— Den situasjonen vi har i dag kan ikke fortsette i lengden. I konflikten med utenlandske trålere står vi helt alene. Sannheten er jo at Norge i dag har flere konflikter gående enn vi hadde under den kalde krigen.

Dette er i seg selv alvorlig, sier Østreng, som er direktør ved Senter for grunnforskning og styreleder i forskningsselskapet Ocean Futures. Han var også i mange år direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og har i flere tiår studert og forsket på temaer omkring nordområdene.

Den kalde krigen fortsatt

Østreng understreker sterkt at det nå ligger godt til rette for en ny samarbeidsavtale med russerne, og han sier det slik:

— Jeg synes at vi har latt oss styre for lenge av den kalde krigens erfaringer. I nordområdene, som er en ekstremt ressursrik region, er vi helt avhengig av bedre samforståelse av hvilke regler som må gjelde. Dette er jeg overbevist om at også russerne mener. Ved å gå sammen om en slik avtale, kan ikke den øvrige verden spille de to land ut mot hverandre.

— Er norske politikere for statiske?

— Ja, noen er det i hvert fall. Men vi er definitivt på vei inn i en ny fase, og jeg synes at den nye utenriksministeren har håndtert både Elektron-saken og de spanske trålerne på en klok måte, slik at ikke konfliktene eskalerer til et høyere nivå.

«Avanserte lille Norge»

— Kan det ikke oppfattes som et svakhetstegn fra norsk side hvis det er vi som tar initiativet til å lage en barentsavtale?

— Jo, men det kan diplomatisk ordnes slik at det står frem som et felles initiativ. Husk dessuten at vi står ikke uten forhandlingskort. Russerne har for lengst gjort det klart at de trenger utenlandsk ekspertise når det gjelder utvinning av olje og gass. Avanserte lille Norge har vitterlig noe å tilby. Statoil, for eksempel, vil være i en nøkkelposisjon, mener Willy Østreng.

- Ingen farlig trussel

Tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) er på sin side mer opptatt av at vi står fast på den resolutte holdningen som er vist overfor spanske trålere. Han har ingenting å innvende mot etterfølgeren, Jonas Gahr Støres, håndtering av konflikten.

— Det er ingen tvil om at vi står på trygg grunn, rettslig sett. Jeg ser det heller ikke som noen farlig trussel når spanjolene nå truer med å bringe konflikten inn for Haag-domstolen, sier Petersen som er blitt leder av Stortingets forsvarskomité.

— Er konflikten en sak for forsvarskomiteen?

— Nei, for det er ikke en politisk sak.

— Men Jonas Gahr Støre fører jo samtaler med sin spanske kollega?

— Når han får en telefonhenvendelse fra ham, må han jo besvare den, sier Jan Petersen til BT.