Cubas president Fidel Castro, Irans president Mahmoud Ahmadinejad, og Venezuelas Hugo Chavez bruker sterke uttrykk når de hever røsten mot verdens eneste supermakt.

«Løgnere, terrorister, fascister og dobbeltmoralister» er noen av beskjedene som hagler mot landet.

– USA ønsker å styrte regimene i disse landene, så det er ikke rart at presidentene føler seg truet, sier seniorforsker Stein Sundstøl Eriksen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

I en FN-tale denne uken vakte Hugo Chavez oppsikt da han sammenliknet sin amerikanske kollega med djevelen.

«Djevelen var her i går, og stedet lukter fremdeles av svovel» sa Chavez og gjorde korsets tegn foran FN og pressefolk fra hele verden.

Presidenten kritiserte George Bush for å oppføre seg som om han eide verden, og talte lidenskapelig mot USAs imperialistiske planer.

Utpekt som fiende

Hugo Chavez ble president i Venezuela etter valget i 1998, med en visjon om å skape en ny form for sosialisme i Latin-Amerika.

– I 2002 ble Chavez utsatt for et kuppforsøk. USA støttet kuppmakerne og var sannsynligvis også med på planleggingen, sier Eriksen.

Siden da har presidenten i Venezuela tatt rollen som edderkopp, og spunnet et nett av allierte mot USA.

Blant vennene til Chavez er blant andre statslederne i Cuba, Bolivia – og Iran.

– Felles for disse regimene er at de er utpekt av USA som fiender. Motstanden mot Iran skyldes blant annet utvikling av atomteknologi og støtte til Hizbollah, sier Eriksen.

Motviljen mot presidenten i Venezuela mener han først og fremst skyldes at Hugo Chavez er kritisk til USAs politikk.

– Målet hans er å skape global motstand mot USA. Statene han samarbeider med er imidlertid så forskjellige at det kan bli vanskelig, sier Eriksen.

– USA krever kontroll.

Mens USA argumenterer mot mangel på demokrati i enkelte land, er de ukritiske til regimer som for eksempel Saudi-Arabia, Pakistan og Kasakhstan, hevder 1. amanuensis Michael Alvarez på institutt for Sammenliknende politikk i Bergen.

– Utspillet til Hugo Chavez kan forklares med hans overbevisning om at USA vil kontrollere hvordan andre land bruker sine ressurser og styrer økonomien.

Dette gjelder også Venezuela, mener Alvarez.

– Den økonomiske, militære og materielle sikkerheten i landet er i dag truet av USA.

Sterke ord begge veier

Språket som Hugo Chavez bruker for å omtale sine politiske motstandere er uvanlig i diplomatiet.

– Hvis målet er å få oppmerksomhet rundt et politisk budskap fungerer det på en effektiv måte, sier Alvarez.

Høflighet mener han heller ikke er USAs sterkeste side.

– Bush administrasjonen snakker ofte om onde imperier, brutale diktatorer og liknende. Forskjellen er at dette sjelden blir satt spørsmålstegn ved.

I stedet for å avfeie kontroversielle utspill fra motstandere av USA mener Alvarez man bør undersøke hva som ligger bak.

– Kritiske røster bør bli hørt og tatt i betraktning på en så rettferdig og åpen måte som mulig. Og hvis vi reagerer på oppførselen til noen stater, må vi bruke samme standard når det gjelder land i Vest-Europa og USA.