Opplysningene kom trolig fra Frankrike og Italia, skrev Financial Times mandag.

Statsminister Tony Blair og hans regjering satte frem påstanden om den irakiske jakten på uran i en dokumentsamling i september i fjor. Det såkalte dossieret ble lagt frem til tross for advarsler fra den amerikanske etterretningstjenesten CIA om at innholdet var "tvilsomt".

Financial Times oppgir "fremtredende regjeringstjenestemenn" som kilde for sin påstand om at dossieret bygde på informasjon fra italiensk og fransk etterretning. Ifølge den velinformerte britiske forretningsavisen stammet opplysningene ikke fra dokumenter som i ettertid har vist seg å være forfalskninger, slik det tidligere er blitt hevdet.

Voldsom kritikk

Så vel statsminister Blair som USAs president George W. Bush har møtt voldsom kritikk for angivelig å ha overdrevet faren for at Irak kunne ha masseødeleggelsesvåpen. Sjefen for den amerikanske etterretningstjenesten CIA, som har påtatt seg skylden for amerikanernes vedkommende, møtte søndag nye krav om at han må ta sin hatt og gå.

Den tidligere sjefen for FNs våpeninspektører i Irak, Hans Blix, sa søndag at britene gjorde en "grunnleggende feil", da de hevdet at Iraks president Saddam Husseins våpen for masseødeleggelse kunne tas i bruk etter en frist på bare 45 minutter.

— På meg virker dette ytterst usannsynlig, sa Blix i et intervju med London-avisen Independent on Sunday.

— Britene overfortolket bevismaterialet de satt på, mente den tidligere sjefinspektøren. Den italienske regjering avviste søndag på sin side påstander om at det omstridte materialet britene og amerikanerne bygget sin argumentasjon på, stammet fra Roma.

NTB