–Vi krever en gjennomgang av dekretet for å finne ut om det er gyldig i henhold til grunnloven. Inntil det er klart, ber vi om at dekretet ikke settes ut i livet, sier Toma Fila. Han leder gruppen av advokater som forsvarer Milosevic i straffesaken mot ham. Milosevic er siktet for korrupsjon og maktmisbruk i en jugoslavisk domstol.

Advokatene til Milosevic argumenterer mot utlevering av mistenkte krigsforbrytere ved å vise til at både jugoslavisk og serbisk lov forbyr utlevering av egne borgere til andre land.

Reformpolitikerne i regjeringen argumenterer for utlevering ved å peke på at FNs krigsforbryterdomstol er en institusjon og ikke en stat.

Ifølge visestatsminister Miroljub Labus er det tatt ut tiltale mot i alt 16 jugoslaviske borgere, deriblant tidligere president Slobodan Milosevic, som har sittet fengslet i Beograd siden mars.

Regjeringskrise Den jugoslaviske regjeringen er i krise etter at den montenegrinske koalisjonspartneren Sosialistisk Folkeparti (SNP) har gått imot dekretet fordi partiet mener utlevering av jugoslaviske borgere er grunnlovsstridig.

De seks montenegrinske statsrådene fra SNP, blant dem statsminister Zoran Zizic, har tilbudt seg å gå ut av den jugoslaviske regjeringen på grunn av vedtaket om utlevering, men har foreløpig overlatt avgjørelsen til partiledelsen.

SNP var tidligere koalisjonspartner med Milosevics serbiske sosialistparti, og har konsekvent motsatt seg utlevering til Haag-domstolen, som den mener er partisk innstilt mot jugoslaviske borgere.

Regjeringen kunne likevel vedta dekretet fordi de reform-orienterte medlemmene i alliansen DOS har flertall blant ministrene. Vedtaket ble gjort med åtte mot én stemme.

Under press Mange vestlige diplomater føler seg fortsatt trygge på at de reformvennlige regjeringsmedlemmene vil klare å sørge for at en eller flere mistenkte krigsforbrytere blir utlevert.

Jugoslavia er under press fra vestlige land for å vise vilje til å samarbeide med tribunalet, som landet som FN-medlem er forpliktet til å respektere.

Reformpolitikerne i flertallspartiet DOS er svært opptatt av å vise Vesten at de er villige til å samarbeide i forkant av en internasjonal giverkonferanse neste uke, der de håper å få løfter om bistand og kreditter for over en milliard dollar.

USA har truet med ikke å møte på konferansen i Brussel om ikke Jugoslavia har vist vilje til samarbeid.

Brutalitet avdekkes Siden Milosevics fall i fjor høst har den serbiske befolkningen begynt å få stadig mer objektiv informasjon om Jugoslavias brutale framferd i naborepublikkene under krigene det siste tiåret. Stemningen har snudd, og et flertall ser gjerne at han blir utlevert. Bare i de siste ukene er det oppdaget tre massegraver med kosovoalbanere på serbisk territorium.

Milosevic selv uttrykte seg i trassige ordelag mot tribunalets anklager mot ham om forbrytelser mot menneskeheten.

"Min skjebne er knyttet til statens og nasjonens skjebne. Saken mot meg er et falsum," sa han ifølge en av sine advokater i avisen Glas Javosti lørdag.

"Alt jeg har gjort har vært til nasjonens og statens beste. Selv om det var vanskelig å ta avgjørelser, var jeg inspirert av vår ærerike historie," sa han og satte sitt håp til historiens dom.

NTB