Dommen er endret til fengsel på livstid. Omgjøringen er egentlig en ren formalitet, men har like fullt stor symbolsk betydning i Tyrkia.

Opphevelsen av dødsstraffen var den mest omstridte av flere demokratireformer som ble gjennomført av den tyrkiske nasjonalforsamlingen i august for å gjøre det lettere for Tyrkia å bli medlem av EU.

Öcalan ble dømt til døden i 1999 for å ha ledet Det kurdiske arbeiderparti (PKK) gjennom 16 år med separatistisk opprør. Henrettelsen ble imidlertid suspendert etter en kjennelse i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

(NTB)