I et eget bilag over fire fullformatsider presenteres Norge som et sted der «høyere makter ser ut til å tale gjennom natur og landskap», og at «turister ofte uttrykker at de hadde glemt at verden fortsatt er vakker».

Eksotiske Norge

– Norge er et eksotisk reisemål, landet er langt, og kysten er dets livline, heter det blant annet i den første artikkelen, som må være verdt atskillige turistreklame-kroner for Norge.

Ett av formålene med kronprinsparets offisielle besøk i India er nettopp å presentere hjemlandet som mål for indiske turister.

I 14 større og mindre artikler presenteres Norge på en svært positiv måte. Samtidig presenteres det ferske bilder av kronprinsparet fra besøket i Mumbai tidligere i uken.

Norge i dag

Artiklene forteller blant annet om Norges naturressurser olje og gass, den økonomiske veksten, om utdanningssystemet, norsk mat og IT-teknologi. De omtaler også hva som skal skje under kronprinsparets opphold i New Delhi, blant annet om det norsk-indiske vannkraftseminaret som arrangeres torsdag.

En av artiklene handler om Norges innsats for å redusere barnedødeligheten i India. Stoltenbergs regjering bevilget i fjor 500 millioner kroner over en femårsperiode for å redusere dødeligheten for barn under fem år. Hvert år dør 2,5 millioner barn under fem år bare i India. På verdensbasis er tallet 10 millioner.

VAKKERT: Skrubber din mor like bra som dette?ARKIVFOTO: HELGE SUNDE