— Vi har ingen indikasjoner på at nordmenn er tatt av skjelvet, eller er blitt skadd som en følge av det, opplyser informasjonssjef Jon Mørland i UD til NTB.

Det dreier seg om personer som pårørende nordmenn har kontaktet UD om, som er på reise i området og som ambassadene i Nicaragua, El Salvador og Guatemala ikke har fått kontakt med.

Det er et problem i registreringsarbeidet at telefonforbindelsen i området er dårlig.

5 millioner Norske myndigheter bidrar med 5 millioner i pengestøtte til hjelpearbeid etter jordskjelvet i El Salvador.

— I første omgang har vi besluttet å stille 5 millioner kroner til disposisjon til hjelpearbeid som da skal drives i regi av FN, og vi vil selvfølgelig vurdere fortløpende ytterligere bidrag og tiltak til vi får kartlagt omfanget av denne katastrofen, sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes til NRK.

Mannskaper til området Sydnes regner med at norske hjelpemannskaper vil reise til El Salvador.

Et team fra Norske Redningshunder med personell og spesialtrente hunder har sagt seg villige til å reise nedover. Teamet deltok i hjelpearbeidet i Tyrkia etter jordskjelvet i 1999.

— Vi har i alt 20-25 hunder som vi har stilt til disposisjon for UD hvis de ønsker det, sier leder Odd Kulø i Norske Redningshunder til NTB.

— Denne henvendelsen har vi sendt til FNs kontor for humanitære saker (OCHA) i Genève, som koordinerer hjelpearbeidet. Vi har ikke fått tilbakemelding fra dem, sier informasjonssjef Jon Mørland i UD til NTB.