I sykkelens barndom ble denne nyvinningen på norsk folkemunne kalt «Velte-Petter» — avledet av det offisielle navn velociped og fordi fremkomstmiddelet med sitt høye forhjul og lave bakhjul var et ustøtt redskap.

At det fortsatt kan være risikoforbundet å ta seg frem på tohjulinger, både med og uten støttehjul, erfarte USAs president George W. Bush i helgen da sykkelturen endte med et brak.

NÅ ER DET NEPPE skrubbsårene som følge av eventuelle manglende sykkelferdigheter som bekymrer presidenten mest. Snarere har vi å gjøre med en erkjennelse av at hans skip befinner seg i et så urent farvann at «skal det reddes som reddes kan», må skipperen selv på broen.

I dag innleder Bush en møteserie der målet er å trekke oppmerksomheten bort fra det som i milde ordelag kan omtales som den uverdige behandlingen av irakiske krigsfanger i Abu Ghraib-fengselet - Saddam Husseins fryktete torturkammer. Tema: Hva skal skje i Irak etter at nasjonale myndigheter delvis overtar fra 30. juni?

Neppe er det tilfeldig at den første talen holdes på en av de høyeste utdannelsesinstitusjonene for hæroffiserer - US War College. Ifølge opplysninger i amerikanske medier kommer han blant annet. til å opplyse om at USA en av de kommende dagene vil legge frem et resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd. Resolusjonen skal sikre et bredt internasjonalt samarbeid om Iraks fremtid.

MENINGSMÅLINGER antyder en ille fremtid for presidenten.

Det kan gå med ham som med faren for tolv år siden. Velgerflertallet sier nei til fornyet tillitsvotum.

I fire av syv landsomfattende målinger som er presentert den siste uken, leder demokraten John Kerry i fire, Bush i to, mens de står noenlunde likt i en.

Kerrys ledelse er ikke overveldende, men dersom man tar i betraktning at forbruker- og miljøforkjemperen Ralph Nader har sin beste oppslutning i de målingene der Kerry fra før har best oppslutning, er det grunn til nervøse rykninger i Det hvite hus. Om man holder seg til gjeldende visdom om at svært mange av dem som stemmer Nader like gjerne stemmer på en demokratisk kandidat. Nader fikk f.eks. «skylden» for at Al Gore tapte en del viktige delstater under valget i 2000. Og John Kerry har gjort forsøk på å få Nader til å la være å stille ved høstens valg, uten at det har hjulpet.

For øvrig viser meningsmålingene at Bush-regjeringen fortsatt har et lite flertall bak seg i synet på om angrepet på Irak var riktig. Støtten til Bush for håndteringen reduseres imidlertid jevnt og trutt. Ifølge en måling i nyhetsmagasinet Newsweek er det nå bare 35 prosent som støtter presidenten, det er ni prosentpoeng ned fra forrige måned, og det er 15 prosentpoeng ned fra målingen ved årsskiftet.

Målingene viser også at et flertall av de spurte mener at Donald Rumsfeld bør bli sittende som forsvarsminister etter de gruvekkende avsløringene fra Abu Ghraib-fengselet, at soldatene har handlet på egen hånd uten ordrer fra høyere hold, og i en måling (fjernsynsselskapet CBS) mener 67 prosent av de spurte at det amerikanske soldater har gjort med fangene i Abu Ghraib ikke er verre enn det irakere har gjort med amerikanske soldater. I en måling for kvalitetsavisen Christian Science Monitor er det 52 prosent av de spurte som mener det var galt å offentliggjøre bildene fra Irak, samtidig som det er 59 prosent som mener at offentliggjørelsen kan føre til nye gjengjeldelsesaksjoner mot USA og amerikanske soldater.

MEN OM REGJERINGEN har en slags støtte i det amerikanske folk - er toneangivende medier blitt mer intense for å avdekke «hvor høyt oppe i systemet» de ansvarlige for Abu Ghraib-skandalen kan plasseres.

«Alle» har nå kastet seg over det som begynte med et innslag i en ekstrasending i CBS' «60 Minutes» og en artikkel av den anerkjente «gravende» journalisten Seymour M. Hersh i magasinet «The New Yorker» i månedsskiftet april/mai.

I økende grad rettes pekefingeren mot de innerste kontorene i USAs forsvarsdepartement og overkommando, Pentagon. Hovedansvarlig skal være statssekretær med ansvar for samordning av etterretning, Stephen A. Cambone.

Han omtales som protesje av forsvarsminister Donald Rumsfeld, og Rumsfelds høyre hånd. En person som nyter en enorm tillit hos forsvarsministeren, og som «alle» frykter.

Det vakte ingen oppsikt da han ble utnevnt til den nyopprettete stillingen i mars 2003, verken i Kongressen eller i mediene. Seymour Hersh skrev i en artikkel i «The New Yorker» om misnøyen i de sivile etterretningsorganisasjonene om angivelig filtrering av etterretningsmateriale blant annet. om de angivelige masseødeleggelsesvåpnene i fjor høst. Bare det som «passet» regjeringens argumenter for å gå til krig mot Irak fikk slippe igjennom.

Cambone hører til blant de kristne fundamentalister som har satt sitt stempel på mye av Bush-regjeringens politikk. Han er rekruttert fra det samme miljøet som viktige sikkerhetspolitiske ideologer som viseforsvarsminister Paul Wolfowitz og den alltid tilstedeværende grå eminense Richard Perle.

I en kongresshøring uttalte han at han «ikke var klar over» klager over fangebehandlingen i Abu Ghraib.

Det som imidlertid skal ha skjedd er at erfaringene med «taktisk utspørring» - en avhørsform som ikke skal tilfredsstille Genève-konvensjonens bestemmelser - fra amerikanernes konsentrasjonsleir for terrormistenkte på Guantanamo Bay-basen på Cuba, er blitt overført til Irak med Cambones velsignelse.

I dette arbeidet har han hatt god hjelp av sin assisterende statssekretær, generalløytnant William Boykin. Han ble «verdensberømt» i fjor høst da det ble avslørt at han sto frem i full uniform i nykristne forsamlinger i USA som en glødende motstander av islam og blant annet. uttalte «krigen mot terror er en åndelig kamp mellom en kristen nasjon og Satan».

Samtidig sa han at George W. Bush var håndplukket av Gud til å bli USAs president; uten å kommentere at det hadde vært et valg med et resultat det er reist atskillig tvil om.

Kommentaren fra forsvarsminister Donald Rumsfeld da han ble forelagt dette: «Vel, det er et fritt land».

Og det er vel også essensen i det president George W. Bush skal formidle de kommende dagene: At forutsetningen for et fritt USA er at USA blir værende i Irak i overskuelig fremtid, selv om irakiske myndigheter skal overta deler av driften av landet.

FANGEBEHANDLING: Bildet, publisert i «New Yorker Magazine», viser en irakisk fange og amerikanske voktere med militærhunder i Abu Ghraib-fengselet i Bagdad.<p/> FOTO: SCANPIX<p/>