Miljøkatastrofen utenfor kysten av Galicia i Nord-Spania øker stadig i omfang.

Ifølge den seriøse spanske avisen El Pais er det totale utslippet på 20.000 tonn, ikke 10.000 tonn som hittil antatt.

— Oljen er også giftigere enn man trodde og inneholder 2,58 prosent svovel, mot 1 prosent som er vanlig i Europa, sier eksperter i krisekomiteen i La Coruña.

Totalt hadde "Prestige" 70.000 tonn tyktflytende fyringsolje om bord - dobbelt så mye som Exxon Valdez, som forliste i Alaska i 1989.

Et nytt oljeflak på rundt 32 kvadratkilometer begynte torsdag å skylle i land langs kysten av Galicia. Den høye sjøen gjorde det vanskelig for myndighetene å fastslå hvor mye olje det er snakk om. Man antar at oljeflaket stammer fra et langt større et på rundt 7.800 kvadratkilometer. Det store flaket er trolig blitt splittet opp i mange mindre.

UTSLIPPET: Dette satelittbildet viser oljeutslippet fra "Prestige" på vei mot spanskekysten (t.h.).
FOTO: SCANPIX