Råolje levert i New York steg til 60,34 dollar fatet, mens nordsjøolje til levering i desember ble notert til 62,17 dollar, 51 cent høyere enn dagen før.

Oljeprisen har økt merkbart siden Qatars energiminister Abdullah bin Hamad al-Attiyah søndag innkalte til et OPEC-møte for å drøfte produksjonskutt for å stanse prisnedgangen.