Tilgrising av amerikanske strender er imidlertid svinedyrt.

Etter «Exxon Valdez» ulykken i Alaska utviklet amerikanerne verdens strengeste lovverk mot oljesøl og tilgrising av egen kyst.

— For å kunne seile på USA må man ha kontrakt med ett av de mange selskapene som har spesialisert seg på å håndtere utslipp, sier operasjonssjef hos Odfjell Seachem, Ole-Johan Haahjem.

— Hvis den amerikanske kystvakten mener det er fare for oljesøl vil vi som rederi bli kontaktet og bedt om å sette i gang tiltak. Vi vil igjen henvende oss til spesialselskapet som vi har avtale med og be dem gjennomføre det vi får pålagt, opplyser Haahjem.

Dette er Odfjell som andre rederier forsikret mot.

Like etter «Exxon Valdez» og de nye påleggene gikk forsikringspremiene i været.

I de senere har prisene gått noe ned igjen rett og slett fordi antall ulykker er blitt færre samtidig som de totale utslippene faktisk er blitt mindre.

Odfjell har sin ansvarsforsikring for «Bow Marine» i det britiske selskapet Britania i London, mens de har kaskoforsikringen hos Norwegian Hull Club.