Tyskland har formannskapet i EU dette halvåret, og tirsdag ga Merkel klar beskjed til Russland om hva EU synes om at russerne kuttet viktige oljeleveranser til Europa uten forvarsel natt til mandag.

Merkel mener at det minste man kunne forvente, var at mottakerne fikk beskjed på forhånd.

– Når man i slike tilfeller ikke blir underrettet, skader det tilliten, sa Merkel på en pressekonferanse i Berlin.

Det samme budskapet hadde EU-kommisjonens president José Manuel Barroso.

– Selvsagt vekker dette bekymring, sa han.

Merkel understreket like fullt at Russland har vært en stabil leverandør av energi til Europa de siste tiårene.

– Uakseptabelt

I Brussel betegnet EU-kommisjonen tirsdag oljekuttet som «uakseptabelt». 30 prosent av EUs totale oljeimport, eller 25 prosent av EUs forbruk, kommer fra Russland, og halvparten av dette går gjennom oljerørledningen Druzjba, som er rammet av kuttene.

Energikommissær Andris Piebalgs fastslår at det er uakseptabelt at energileverandører eller transittland ikke informerer sine motparter om beslutninger som kan berøre forsyningene.

– Dette vil ikke gjøre noe godt for Russlands omdømme som en troverdig leverandør, sa Piebalgs' talsmann Ferran Tarradellas på en pressekonferanse.

Siden mandag har flere medlemsland meldt om full stans i oljeleveransene gjennom Druzjba-ledningen. Kuttene merkes altså ikke bare i Tyskland og Polen, men også i Ungarn, Slovakia og Tsjekkia.

Hastemøte

I disse landene har oljeraffinerier som baserer seg på olje fra Druzjba-ledningen, begynt å tære på strategiske oljelagre, bekrefter EU-kommisjonen. Det varierer fra land til land hvor store disse lagrene er, men det dreier seg om lagre tilsvarende 2-3 måneders forbruk.

På bakgrunn av denne situasjonen har EU-kommisjonen innkalt EU-landenes forsyningsgruppe for olje til et hastemøte i Brussel torsdag. Gruppen skal analysere situasjonen og vurdere mulige tiltak dersom den tilspisses.

Merkel til Russland

Kuttet i oljeleveransene fra Russland via Hviterussland til EU blir et naturlig samtaletema når forbundskansler Merkel møter Russlands president Vladimir Putin i Moskva 21. januar. Der vil Merkel også forsøke å løse de problemene som står i veien for forhandlinger om en ny partnerskapsavtale mellom EU og Russland.

Disse forhandlingene skulle egentlig vært innledet på et toppmøte mellom EU og Russland i Helsingfors i november, men det ble det ikke noe av på grunn av en handelsstrid mellom Polen og Russland.