Det er olje ved Falklandsøyene, men ikke særlig mye, og den er av dårlig kvalitet.

Det er konklusjonen på den første rapporten fra det britiske oljeselskapet Desire Petroleum PLC, som i februar startet en rekke boringer nord for de omstridte øyene, som både Argentina og Storbritannia gjør krav på. Boringene førte til diplomatisk krise mellom de to landene.

Rapporten ble i forrige uke levert til oljeselskapets aksjonærer, som skuffet kunne konstatere at de optimistiske forventningene ikke ser ut til å bli innfridd. Første boring i oljefeltet Liz 14/191 – oppkalt etter hustruen til en av oljeselskapets direktører – viser at oljen er sparsom og neppe verd stort.

Konklusjonen avviker vesentlig fra selskapets første håp om å finne nesten 60 milliarder tønner olje og masse gass ved Falklandsøyene, som Argentina kaller Las Malvinas. I så fall ville øyenes oljereserver kunne sammenlignes med de store saudiarabiske oljefeltene.

Aksjer stupte

I stedet kunne Desire Petroleum PLC konstatere at selskapets aksjer stupte med nesten 50 prosent. Det samme gjorde aksjene i andre selskaper som arbeider med oljeutvinning ved Falklandsøyene.

Liz 14/191 er det første av seks oljefelt som er under utboring, og Desire Petroleum PLC har boret i 3,5 kilometers dybde. Det er første gang på ti år at det blir gjort forsøk på å finne olje i området, og boreplattformen ble slept hele veien fra Skottland. 9000 tonn utstyr ble dessuten skipet fra Aberdeen.

Inntil det foreligger flere resultater vil det ikke være mulig å avgjøre om vi skal bore dypere, suspendere boringene eller forlate stedet.

Talsmann for Desire Petroleum PLC

De britiske boringene førte i februar til rasende protester fra Argentina, som gjør krav på øygruppen. Den argentinske regjeringen har truet med å ta «passende skritt» for å stoppe boringene i farvannet og får støtte fra resten av Latin-Amerika. Øyene var årsak til krig mellom Storbritannia og Argentina i 1982.

I en kommentar til Desire Petroleums rapport het det fra den argentinske regjeringen at Argentinas krav på Falklandsøyene er helt uavhengig av om det finnes olje. Samtidig fastslo den britiske forsvarsministeren Bill Rammell at Storbritannia har «en legitim rett» til å bygge opp en oljeindustri i eget farvann.

Flere boringer

Tross det skuffende resultatet meldte Desire Petroleum PLC at det bores videre.

— Inntil det foreligger flere resultater vil det ikke være mulig å avgjøre om vi skal bore dypere, suspendere boringene eller forlate stedet, sa en talsmann for selskapet.

Tidligere har oljeselskapet Shell forsøkt å bore etter olje ved Falklandsøyene, men ga opp. Den gang var prisen pr. tønne olje bare ti dollar. De nye anstrengelsene skyldes ikke minst at oljeprisen nå ligger på rundt 80 dollar.

Striden om Falklandsøyene startet i 1833, da britene installerte seg på de forblåste øyene, der det bor omkring 3000 personer, som for det meste er britiske statsborgere. I 1982 inntok det argentinske militærdiktaturet øyene for å avlede folkets oppmerksomhet fra en dyp økonomisk krise hjemme, men hadde ikke regnet med at daværende statsminister Margaret Thatcher ville reagere prompte med å sende krigsskip til øyene.

Argentina led et forsmedelig nederlag. Først i 1990 gjenopptok de to landene fullt ut diplomatisk forbindelse, men nå er forholdet på ny spent, og Argentinas president Cristina Kirchner har gitt ordre om at alle skip som nærmer seg Falklandsøyene, må be om tillatelse hos hennes regjering. Den ordren har britene blankt ignorert.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

OLJEBORING foregår lands kystene av Falklandsøyene/Malvinas.
DEN GANG: Argentinske krigsfanger kontrolleres av en britisk kommandodoldat under Falklandskrigen i 1982 da Argentina led et ydmykende nederlag.