Siden "Tricolor" havarert i desember i fjor, har skipet blitt påkjørt tre ganger. Det var et bergingsfartøy fra det Nederland-baserte selskapet Smit Salvage som kjørte på det havarerte skipet og traff to ventiler til en av "Tricolor"s oljetanker med roret.

-Det totale innholdet i tanken var 170 tonn, men dykkere klarte i går å sveise igjen ventilene slik at lekkasjen ble i størrelsesorden 30 til 50 tonn, sier pressetalsmann i rederiet Wilh. Wilhelmsen, Per Rønnevig, til NTB.

Fredag kveld dannet lekkasjen et oljeflak som drev mot den franske og belgiske kysten.

-Et fartøy og et fly fra den nederlandske marinen ble sendt ut for å jobbe med å hindre oljen i å nå kysten. De har jobbet hele lørdagen, og meldinger vi har fått nå, sier at flaket har delt seg opp i seks mindre flak og at ikke noe olje har truffet kysten ennå, sier Rønnevig.

Han opplyser at arbeidet med å tømme skipet for olje forhåpentlig vil være ferdig om to uker. -Været har mildt sagt vært en begrensende faktor i tømmingsarbeidet, sier Rønnevig.

Fredag for en uke siden åpnet Wilh. Wilhelmsen en anbudsrunde blant ti store bergingskompanier på kontrakt for å fjerne vraket av "Tricolor".

-Vi håper at budrunden skal være ferdig samtidig med tømmingsarbeidet, sier Rønnevig.

Han mener at alt som kan gjøres er blitt gjort for å varsle skip som ferdes i området om vraket. Lasteskipet "Tricolor" kolliderte med "Kariba" i den engelske kanal i desember 2002. Ingen av besetningsmedlemmene ble skadd, men skipet sank etter bare 90 minutter. (NTB)