• Sudan er neppe farligere å operere i enn andre land vi har vært i. Men vi må innstille oss på at våre soldater kan komme i kamp.

Slik vurderer generalmajor Harald Sunde i Forsvarsdepartementet virkeligheten norske FN-soldater vil møte dersom det blir alvor av å sende styrker til det krigsherjede landet.

FNs sikkerhetsråd har ennå ikke kommet med noen slik anmodning, men regjeringen vurderer å sende av gårde 150-200 mann med ulik kompetanse som kan være på plass en gang utpå senhøsten i år. Etter alt å dømme er det i uroprovinsen Darfur nordmennene vil bli plassert.

Erfaring fra Afrika

I mellomtiden sitter Sunde, som er leder for beredskaps— og operasjonsavdelingen i departementet, og lager en såkalt trusselvurdering, både militært og sivilt. Det blir ganske sikkert en rekke tøffe utfordringer. På den ene siden er den politiske og militære situasjonen i landet uoversiktlig, og dernest må helsemessige forholdsregler tas.

— Man skal likevel være varsom med å påstå at dette dreier seg om mer risikable oppdrag enn de vi hittil har deltatt i internasjonalt. Dessuten har vi betydelig erfaring fra FN-tjeneste i Afrika, fra Kongo på 1960-tallet og frem til Etiopia og Eritrea i dag. Også Sudan har vi erfaring fra, sier generalmajor Sunde til Bergens Tidende. Han har selv vært i Sudan.

Mangler ikke folk

— Har vi nok mannskaper som er skikket for så utsatt tjeneste når vi nå sender nesten hele Telemarksbataljonen til Afghanistan?

— Ja, det mener jeg. Selv om ingenting er bestemt, regner jeg med at det kan bli aktuelt å sende for eksempel stabsoffiserer, observatører, mineryddere, ingeniørtropper og logistikkpersonale. Men disse enhetene kan ikke bli stående over lengre tid, slik vi tidligere kunne tillate. Det skyldes at hele den norske forsvarsstyrken er blitt omstilt, fortsetter Sunde.

Han minner også om at vi i nyere tid ikke har hatt så få soldater i internasjonale oppdrag som nå. Vi har pr. dags dato bare en fjerdepart av antallet vi hadde i 1999 - ca. 500 mot ca. 2200.

«Meget betenkt»

I Stortingets forsvarskomité er det delte meninger om Norge bør delta. Frp-representanten Per Ove Width sier i klartekst at han er «meget betenkt», for han er overbevist om at dette dreier seg om farligere oppdrag enn vi noensinne har vært med på.

SV-politikeren Bjørn Jacobsen har stikk motsatt holdning:

— Dette blir som å komme «hjem igjen» til FN, etter at vi stort sett bare har deltatt i NATO-ledete oppdrag de siste årene. Vi skal tilbake til verdens fattige, der folk dør! Det skulle bare mangle at vi ikke stiller opp i Sudan! jubler Jacobsen som ikke er i tvil om at det er mulig å skaffe nødvendig mannskap.

Utenrikskomiteens leder, Olav Akselsen (A) mener på sin side at det blir relativt ukomplisert for Norge å imøtekomme en henvendelse fra FN. Det springende punktet er hvilken kompetanse FN trenger.