Sverige har tidligere antydet skepsis til forslaget fra EUs reformkonvent om å opprette en egen utenriksminister for EU, med sete både i Ministerrådet og Kommisjonen.

Svenskene mener «dobbeltrollen» svekker de to institusjonenes integritet. I går fikk Sverige støtte fra Storbritannia.

— Det virker som om flere enn vi begynner å bli betenkte over måten stillingen er tenkt organisert på, sa Sveriges nye utenriksminister Laila Freivalds på en pressekonferanse.

Det er ingen uenighet om at det skal opprettes en post som utenriksminister. Alle ønsker en sterkere samordning av utenrikspolitikken i EU. Men enkelte land mener altså at det er best å la ham eller hun sitte i kun en av institusjonene.

Dersom saken settes på spissen, kan det true den skjøre balansen mellom EU-institusjonene som er forhandlet frem I EUs reformkonvent.

Noen avklaring på dette punkt kommer imidlertid tidligst på EU-toppmøtet i Brussel mot slutten av denne uken.

EUs utenriksministere ble heller ikke enige om hvordan Kommisjonen skal settes sammen i fremtiden. Reformkonventet har foreslått at alle land skal ha en kommissær, men at kun 15 skal ha stemmerett til enhver tid. Stemmeretten skal gå på omgang.

Kommisjonen har alternativt foreslått en ordning med at alle land har en likestilt kommissær hver, men at grupper av kommissærer skal delegeres ansvar på brede saksfelt. Det vil for eksempel si at alle kommissærer som steller med økonomispørsmål i en eller annen form trer sammen og avgjør økonomiske saker.