Etter et tolv timer langt rettsmøte avsa en dommer onsdag kjennelse for at to av ni menn som ble arrestert dagen før, skal varetektsfengsles i fire uker. Politiet fikk frist på tre dager til å finne mer bevismateriale mot fem av de andre, mens to ble løslatt allerede tirsdag.

Det høyreradikale Dansk Folkeparti, som fungerer som støtteparti for sentrum-høyreregjeringen i Folketinget, krever nå igjen at politiet lettere skal kunne overvåke folk de mener er mistenkelige. Partiet vil også gjøre det lettere å utvise terrormistenkte fra landet.

«Svake beviser»

— Bevisene var langt fra gode nok, skrev nyhetsbyrået Ritzau om politiets forsøk på å overbevise retten om at de arresterte i Odense planla terror. Etterforskere skal ha funnet materiale til produksjon av sprengstoff, men det er ikke kjent hva målet for terrorplanene var.

Hver eneste dag konverterer mellom fem og ti dansker til Islam, og mange av disse er unge menn, skrev Politiken onsdag. De bor gjerne i områder der det fra før er mange muslimer - som Vollsmose i Odense, der tirsdagens arrestasjoner fant sted.

Etnisk danske muslimer er ofte ivrigere etter å ville bevise sin sterke tro enn trosfeller med innvandrerbakgrunn, het det på Politikens nettsider. Forsker Kate Ødegaard sier til København-avisen at de som konverterer, er «vanlige» kvinner og menn fra alle sosiale lag.

Troende muslimer

Alle de syv som nå sitter fengslet i Odense, er danske statsborgere. Seks av dem er av palestinsk eller irakisk opprinnelse, den syvende er etnisk dansk, men hadde konvertert til Islam, og alle syv beskrives som troende muslimer.

At retten krever sterkere bevismateriale, bør verken tolkes som et dårlig tegn for politiet eller for de siktede, sier den erfarne forsvarsadvokaten Merethe Stagetorn til Berlingske Tidende.

— Det kan handle om tekniske beviser som ikke er ferdig behandlet, mener hun.

Verken påtalemyndighetens folk eller de fengsledes forsvarere ville onsdag uttale seg om hva som var målet for de angivelige terrorplanene eller andre detaljer i saken. Men det har vært antydet at saken kan ha sammenheng med Danmarks deltakelse i krigen i Irak.

VOLLMOSE: Et familiemedlem til en av de ni anholdte i Vollsmose-distriktet i Danmarks tredje største by Odense prater med journalister. Til sammen ni personer ble tirsdag arrestert, mistenkt for terrorplaner, men to ble raskt løslatt og politiet har frist til lørdag med å styrke bevisene mot fem andre. Alle de syv som onsdag fortsatt satt fengslet, beskrives som troende muslimer.
Bjørke, Magnus Knutsen