— Når terrorister er villige til å ofre livet for å oppnå sine mål, gir det en ny dimensjon til kampen mot terrorisme, sier IAEAs generaldirektør Mohamed ElBaradei.

FN-organet IAEA har ansvaret for å utarbeide bestemmelser for atomsikkerhet. Eksperter fra hele verden har denne uken vært samlet i organisasjonens hovedkvarter i Wien for å diskutere atomsikkerhet.

Atomanlegg

Bekymringen knytter seg ikke lenger bare til staters hemmelige atomvåpenprogrammer.

— Nå er vi blitt advart om faren for at terrorister vil kunne angripe atomanlegg eller bruke radioaktivt materiale til å skape panikk, forurense miljøet og forårsake skader og død blant sivilbefolkningen, sier ElBaradei.

Han oppfordrer alle land til å gå nøye gjennom sikkerheten ved sine atomkraftverk og andre anlegg, og bevilge de pengene som trengs for å sikre at anleggene kan motstå en terroraksjon.

Ikke bekreftet

Selv om det ikke finnes bekreftede tilfeller av at terrorister har brukt atomvåpen, er det ifølge ElBaradei bekymring for at militante grupper har prøvd å skaffe seg kjernefysisk materiale. Blant disse gruppene er Osama bin Ladens al-Qaida-nettverk, som mistenkes for å stå bak angrepet på New York og Washington.

Siden 1993 har det vært 175 bekreftede tilfeller med smugling av kjernefysisk materiale, og 201 tilfeller med smugling av andre radioaktive stoffer som brukes til medisinske eller industrielle formål.

Men i bare 18 av disse tilfellene har det vært snakk om høyanriket uran eller plutonium, som er nødvendig for å kunne framstille atomvåpen. Mengdene av slikt materiale har i disse tilfellene vært for små til å kunne lage en atombombe, ifølge IAEA.

— Men ethvert tilfelle av illegal omsetning av slike stoffer som muligens er kommet terroristgrupper i hende, er meget urovekkende, sier ElBaradei.

(NTB)