Han oppfordret de øvrige NATO-landene til å sette i verk nødvendige tiltak mot det amerikanerne mener er en økende fare for terrorangrep. Rumsfield sa at det ville være farlig hvis man ventet til det forelå "endelige bevis" på planlagt terror før nødvendige forberedende tiltak ble satt i verk.

Han ba de europeiske NATO-landene om å bruke mellom 2,0 og 2,5 prosent av bruttonasjonalproduktet til forsvarsformål, og å la økningen gå til terrorbekjempelse. Gjennomsnittet for disse landene er i dag 1,8 prosent.

Oppfordringen fikk en kjølig mottakelse blant europeiske kolleger under henvisning til at slike midler ikke finnes. (NTB)