10 prosent av de spurte sier at krigen i Irak er den avgjørende saken i presidentvalget. 9 prosent setter terrorisme øverst på dagsordenen, mens 9 prosent setter helsepolitikk øverst, melder CNN.

Valgdagsmålingen bygger på intervjuer med velgere som allerede har avgitt stemme i presidentvalget.