Europeere og amerikanere ser ulikt på stadig flere viktige spørsmål, viser en ny undersøkelse.

Mange europeere stiller seg svært skeptiske til USAs krig mot terror, amerikanernes politikk i Midtøsten og deres aggressive holdning til Irak. I de fleste større land i Vest-Europa er det flertall for en mer uavhengig utenriks— og sikkerhetspolitikk, viser undersøkelsen.

Den er utført av Pew Research Center i USA og omfatter 4.042 europeere og 1.362 amerikanerne. De europeiske deltakerne kommer fra Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia, land som tradisjonelt regnes som USAs nære allierte.

Generasjonskløft

— Det største problemet for USAs regjering er kanskje at den tydeligvis ikke har greid å overbevise europeerne om at krigen mot terrorisme også er deres krig, sier den amerikanske analytikeren Kenneth Pollack. Han peker spesielt på ulike syn i ulike aldersgrupper i Europa.

Nesten to tredeler av de europeere som selv opplevde andre verdenskrig, ønsker å beholde et nært samarbeid med USA. Men blant yngre mennesker i de samme landene er det stadig flere som krever en mer uavhengig europeisk kurs.

Europeere flest tar avstand fra forestillingen om en "ondskapens akse", et stempel USAs president George Bush har satt på land som Nord-Korea, Libya og Irak. I Tyskland sier hele 74 prosent av de spurte at denne ordbruken er forkastelig, mens 62 prosent av de franske og 60 prosent av de italienske spurte mener det samme.

(NTB)

SKREMMER: President Bush' utfall mot ondskapens akse faller ikke i god jord blant europeerne.
Foto: REUTERS/Larry Downing