Økningen skaper tvil om den brasilianske regjeringens påstand om at den har en miljøpolitikk som effektivt beskytter regnskogen. Ødeleggelse av regnskogen er en viktig kilde for CO2-utslipp som fører til global oppvarming.

– Jeg tror regjeringen er bekymret over utviklingen, og den har sendt flere folk til området for å håndheve loven. Men jeg kan si såpass at det blir mer avskoging i år enn i 2007, sier Carlos Nobre fra Brasils institutt for romforskning.

Instituttet overvåker Amazonas og samler data som viser at 6.000 kvadratkilometer skog er gått tapt de siste fire månedene.

Dette står i kontrast til året som sluttet 31. juli 2007 da til sammen 9.600 kvadratkilometer gikk tapt, det laveste tallet siden 70-tallet.

Brasils regjering har framhevet at større kontroll over ulovlig hogst og bedre sertifisering av jordeiendom har redusert avskogingen.

Men miljøorganisasjoner sier at økte råvarepriser vil stimulere til mer hogst for å skaffe jord til landbruk, slik det skjedde i 2004 da rekorden på 27.000 kvadratkilometer nedhogd skog ble satt.