På grunn av høyere oljepriser, økt import av forbruksvarer og sterk nedgang i eksporten av maskineri, inkludert fly, kom det månedlige underskuddet opp i 31,2 millioner dollar (om lag 280 millioner kroner), mot 26,9 millioner dollar i februar.

Underskuddet, som var betydelig høyere enn ekspertene ventet, vil etter alt å dømme føre til en nedjustering av den forventede veksten i første kvartal, selv om den økte importen tyder på at forbrukerne fortsatt har tillit til økonomien.

NTB