LINE NOER BORREVIK

Nordmenn kommer til å velge seg dyr som egner seg for leiligheter, som gnagere, katter og andre mindre dyr. Veterinærene ser også for seg at lovverket når det gjelder krypdyr blir liberalisert.

En analyse som Veterinærhøgskolen har utarbeidet, spår flere dyrearter, større mangfold i typen sykdommer, og voksende forventninger til dyrlegen. Velstandsveksten gjør folk i stand til å betale, og særlig blant byfolk øker betalingsviljen og etterspørselen.

Veterinærene kan vente seg flere pasienter med geriatriske lidelser som hjerteslitasje og slitasje på andre organer fordi dyrene lever lenger.

Analysen konkluderer med at atferdsterapi vil være mer etterspurt i fremtiden, og man ser for seg at internasjonaliseringen fører flere eksotiske dyresykdommer til Norge.

— Er norske dyrleger forberedt på iguaner og meterlange slanger?

— Nei. Dette må vi skolere oss på, sier rektor Lars Moe, rektor ved Veterinærhøgskolen.