Årets nobelpris i fysikk går til Charles K. Kao, Willard S. Boyle og George E. Smith, som på hver sin kant har bidratt til å sette sitt betydelige preg på vår hverdag.

Kao er født i Shanghai og er både amerikansk og britisk statsborger.

75-åringen får halvparten av prisen på 10 millioner svenske kroner for sin banebrytende forskning rundt bruk av fiberoptikk.

Internett Gjennombruddet gjorde han så tidlig som i 1966 da han greide å få lyssignalene til å nå hele 100 kilometer, uten å forsvinne helt underveis.

Fire år senere så den første ultrarene fiberen dagens lys, og det er denne teknologien som i dag utgjør selve nervesystemet i internett.

Kao har arbeidet ved Standard Telecommunication Laboratories i Harlow i Storbritannia og har også forsket ved Chinese University of Hongkong.

Digitalsensor Willard S. Boyle (85) og George E. Smith (79) får prisen for oppfinnelsen av en digital bildesensor, den såkalte CCD-sensoren, som i dag er å finne i digitalkameraer.

Boyle er født i Canada, men har også amerikansk statsborgerskap. Smith er amerikaner.

CCD-teknikken bygger på en fotoelektrisk effekt og ble forklart i teorien av Albert Einstein, som alt i 1921 ble belønnet med en nobelpris for sitt arbeid.

CCD er digitalkameraenes elektroniske øye, og utviklingen av denne sensoren har bidratt til å revolusjonere all fotografering ved at lyset kan gjøre et avtrykk direkte på elektronikken, i stedet for på film.

Mange områder CCD utnyttes også innen medisin, der kroppen kan avfotograferes innenfra både for diagnostikk og for kirurgiske inngrep.

Teknikken er også et verktøy innen mange forskningsområder og har avslørt tidligere skjulte hemmeligheter i kosmos og på havets dyp.

Boyle og Smith var begge tilknyttet Bell Laboratories i New Jersey i USA, men er nå pensjonister. De får en firedel hver av prispengene.